☰ Menu
Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Księgowość i Kadry

Główny Księgowy - mgr Barbara Ubych

podinspektor ds. finansowo - osobowych - mgr Aneta Sitko - Wels

Do zadań Głównego Księgowego Zarządu należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości Zarządu;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. wykonywanie wstępnej i bieżącej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 4. dokonywanie wstępnej i bieżącej kontroli kompletności i rzetelności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych,
 5. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych;
 6. sporządzanie sprawozdań z rozliczenia z budżetem;
 7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowo - osobowych należy w szczególności:

 1.  prowadzenie spraw kadrowych pracowników Zarządu;
 2. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem etatami i funduszem płac;
 3. załatwianie spraw emerytalno-rentowych pracowników;
 4. prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy oraz nadzorowanie przestrzegania „Regulaminu pracy”;
 5. przygotowywanie planu urlopów oraz ich ewidencjonowanie;
 6. prowadzenie akt osobowych pracowników Zarządu;
 7. przygotowywanie skierowań pracowników na badania lekarskie wstępne, okresowe  i kontrolne;
 8. opracowywanie projektów dokumentów określających organizację i zasady funkcjonowania Zarządu, w tym m. in. regulaminów: organizacyjnego, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, okresowej oceny pracowników, służby przygotowawczej oraz ich aktualizacja;
 9. prowadzenie gospodarki środkami wyposażenia oraz środkami higieny  i  odzieżą bhp;
 10. prowadzenie indywidualnych kartotek wyposażenia pracowników w środki ochrony i ich zakup;
 11. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw;
 12. sporządzanie listy płac, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych  miesięcznych i rocznych;
 13. prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków na wynagrodzenia;
 14. prowadzenie gospodarki kasowej, dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych, sporządzanie raportów kasowych;
 15. prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji przedmiotów nietrwałych;
 16. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczaniem mienia Zarządu;
 17. rozliczanie delegacji służbowych;
 18. prowadzenie kontroli gospodarki paliwowej i sprzętowej;
 19. prowadzenie spraw związanych z telefonią stacjonarną i komórkową Zarządu.
Wytworzył:
Małgorzata Puczyńska
(2018-05-16)
Udostępnił:
Małgorzata Puczyńska
(2007-02-06 09:51:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Puczyńska
(2018-05-16 07:25:46)
 
liczba odwiedzin: 1115318

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X