☰ Menu
Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sekcja Techniczna

SEKCJA  TECHNICZNA

Kierownik Sekcji Technicznej - Zenon Hawryluk

Inspektor mgr Małgorzata Puczyńska

Podinspektor - mgr inż. Łukasz Sybydło

e-mail: pzdst@powiatchoszczno.pl

tel. 95 7657975

 

Do zadań  Sekcji Technicznej należy:

 1. opracowanie rocznych i wieloletnich planów  remontów oraz robót utrzymaniowych na drogach i obiektach mostowych;
 2. opracowywanie projektów planów rocznych remontów kapitalnych  ii inwestycji na drogach i obiektach mostowych;
 3. wnioskowanie rozdziału środków na zadania z zakresu drogownictwa;
 4. nadzór nad utrzymaniem dróg, obiektów drogowo-mostowych   i  urządzeń  oraz realizacją zadań;
 5. planowanie,  koordynacja i nadzór zimowego utrzymania dróg;
 6. prowadzenie bieżących przeglądów podstawowych i szczegółowych obiektów mostowych oraz przepustów;
 7. ustalanie sposobu likwidacji miejsc niebezpiecznych dla ruchu  drogowego;
 8. opracowywanie oraz opiniowanie projektów organizacji ruchu  drogowego;
 9. prowadzenie innych spraw z zakresu inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzanie ograniczeń i zamykanie dróg lub mostów z  uwagi na ich stan techniczny;
 10. przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych  w zakresie robót drogowych, przygotowywanie kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 11. prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji związanej z udzielonymi zamówieniami publicznymi, wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 12.  prowadzenie sprawozdawczości rocznej wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 13. prowadzenie inwestycji, remontów i modernizacji dróg oraz mostów,  a w szczególności:
 1. zlecanie wykonania dokumentacji technicznej, wykonawstwa, nadzoru inwestorskiego;
 2. nadzorowanie przebiegu prowadzonych inwestycji, remontów i modernizacji;
 3.  prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanych uprawnień;
 4. przygotowywanie odbiorów częściowych i końcowych wykonanych robót;
 5. przygotowanie dokumentów do rozliczenia finansowego;
 6. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do wniosków o dofinansowanie inwestycji, remontów i modernizacji;
 1. wykonywanie przeglądów pogwarancyjnych;
 2. opracowywanie, prowadzenie i bieżące aktualizowanie ewidencji zarządzanych dróg i mostów;
 3. sporządzanie zezwoleń i naliczanie opłat lub kar za zajęcie pasa drogowego,
 4. gospodarowanie zielenią w ciągach pasa drogowego;
 5. nadzór i koordynacja pracy służb liniowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg, organizacji ruchu oraz robót interwencyjnych i zabezpieczających;
 6. dokonywanie objazdów i kontroli bieżącego stanu dróg;
 7. przygotowywanie decyzji i postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu zarządzania drogami i ruchem drogowym;
 8. opracowywanie zbiorczych zestawień, sprawozdań, analiz i informacji z zakresu drogownictwa i inżynierii ruchu;
 9. sporządzanie uzgodnień na przejazd pojazdów nienormatywnych;
 10. przygotowywanie materiałów niezbędnych do zaliczenia lub pozbawienia kategorii dróg;
 11. określanie warunków na korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych;
 12. prowadzenie całokształtu prac dotyczących utrzymania zieleni, planowania prac i kontrola ich realizacji (zadrzewienie, odkrzaczanie, ii koszenie pasa drogowego oraz gospodarka drewnem);
 13. wykonywanie zadań administratora Biuletynu Informacji Publicznej;
 14. przygotowywanie projektów uchwał na Zarząd Powiatu;
 15. przygotowywanie projektów umów.

 

Wytworzył:
Małgorzata Puczyńska
(2015-10-06)
Udostępnił:
Małgorzata Puczyńska
(2007-02-06 13:59:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Puczyńska
(2015-10-06 09:45:04)
 
liczba odwiedzin: 1115366

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X