☰ Menu
Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Choszczeński

Wniosek o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku  Nr 5 poz. 13  ze zmianami),
  2. Uchwała  NR XVIII/159/2012 Rady Powiatu w Choszcznie  z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Choszczeński,
  3. Uchwała  NR XXII/179/2013 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Choszczeński (załącznik do uchwały)
  4. Uchwała NR XXXIV/296/2014 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Choszczeński (załącznik do uchwały)

Miejsce załatwienia:

Sekcja Techniczna, pokój nr 15

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

- aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej         

(potwierdzenie zgłoszenia przewozu),

-  kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

-  kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

- rozkład jazdy uwzględniający przystanki przy drogach powiatowych, czasy odjazdów

  i przyjazdów na terenie Powiatu Choszczeńskiego  oraz liczbę zatrzymań wynikających z rozkładu jazdy,

- wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw, lokalizacji i liczby zatrzymań,

-  mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.

 

Opłaty:

  1. Na podstawie Uchwały NR XVIII/159/2012 Rady Powiatu w Choszcznie  z dnia   20 grudnia 2012 r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków   i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Choszczeński, za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym pobiera się opłatę w wysokości 0,05 zł (pięć groszy),
  2. Wysokość opłat ustalana będzie jako iloczyn ilości zatrzymań środków transportu w ciągu miesiąca i wysokości stawki określonej w pkt 1.
  3. Opłatę należy uiszczać na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie: PKO BP nr 63 1020 4867 0000 1102 0007 9087. 

Forma załatwienia sprawy:

Zawarcie umowy uwzględniającej zasady i warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Choszczeński.

wniosek do pobrania

wzór umowy

Wykaz przystanków

Wytworzył:
Małgorzata Puczyńska
(2013-06-05)
Udostępnił:
Małgorzata Puczyńska
(2013-06-05 08:39:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Puczyńska
(2015-01-15 14:32:38)
 
liczba odwiedzin: 1115329

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X