☰ Menu
Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Zarząd Dróg  w Choszcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://pzd.choszczno.ibip.pl/public/ strony internetowej BIP Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie.

Data publikacji strony internetowej: 2004-02-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.,  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników  z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PZD w Choszcznie.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery);
  • możliwość powiększenia wielkości liter.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Aneta Sitko-Wels, z którą można kontaktować się drogą mailową wysyłając wiadomość pod adres kadrypzd@powiatchoszczno.pl lub telefonicznie na numer 95 765 7975.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich, www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie mieści się przy ulicy Bolesława Chrobrego 27a na parterze budynku. Wejście do budynku od strony PZD nie posiada podjazdu  a w ciągu komunikacji poziomej występują także progi.

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny bez wyznaczonych miejsc.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

  • Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą realizować sprawy w Urzędzie przy pomocy osoby przybranej, która może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobą uprawnioną lub przy pomocy pracownika PZD po uprzednim umówieniu się telefonicznym.
  • Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych.
  • Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą korzystać z elektronicznej formy komunikacji z naszym urzędem poprzez: ePUAP;
  • Pracownicy na prośbę telefoniczną klienta mogą wysłać na wskazany przez niego adres korespondencję.

Dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego

Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu po uprzednim powiadomieniu. Osoby zainteresowane chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgłaszają chęć skorzystania z takiej pomocy ze wskazaniem wybranego sposobu komunikowania się, na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem.

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Puczyńska Małgorzata
(2021-04-12 10:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Puczyńska Małgorzata
(2021-04-12 10:44:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 567184