☰ Menu
Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo

 Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

Dyrektor: mgr inż. Łukasz Gonera
tel: 95 765 7975

 e-mail : pzd@powiatchoszczno.pl

Dyrektor jednostki podlega bezpośrednio Staroście Choszczeńskiemu.

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w siedzibie Zarządu
przy ul. Bolesława Chrobrego 27A w Choszcznie, od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 700 do 1500


Do zadań dyrektora jednostki należy:

 

1.       przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu Powiatu oraz dla potrzeb Starosty,

2.       realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu Powiatu oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

3.       opracowywanie planu rzeczowego i finansowego Zarządu i jego prawidłowa realizacja,

4.       prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych,

5.       zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów, rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzielanie informacji publicznych,

6.       wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych,

7.       przygotowywanie odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych,

8.       przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań, w tym statystycznych, ocen i analiz oraz bieżących informacji o realizacji zadań Zarządu,

9.       współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach wymagających uzgodnień,

 

Do wyłącznych kompetencji Dyrektora Zarządu należy:

 

1.       wykonywanie kontroli wewnętrznej stosownie do zakresu działania i obowiązujących przepisów,

2.       załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji, szczególnie podejmowanie decyzji w sprawach związanych z zarządzaniem drogami, zajęciem pasa drogowego, organizacją ruchu na drogach,

3.       przygotowywanie projektów rozwoju sieci dróg i mostów powiatowych, ich budowy, modernizacji, ochrony i bieżącego utrzymania,

4.       opracowywanie i opiniowanie przedłożonych oraz uzgadnianie projektów organizacji ruchu drogowego,

5.       nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,

6.       zapewnienie właściwych warunków pracy podległym pracownikom oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej oraz innych przepisów prawa,

7.       organizowanie pracy, podział zadań wykonywanych przez podległych pracowników oraz ocena ich wykonania,

8.       Dyrektor wykonuje swoje zadania bezpośrednio oraz przy pomocy podległych pracowników.

9.       Dyrektor ponosi odpowiedzialność za pracę  przed Starostą.

 

Wytworzył:
Małgorzata Puczyńska
(2015-02-16)
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2004-02-05 10:30:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Puczyńska
(2015-02-16 13:23:00)

 
liczba odwiedzin: 1115305

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X