☰ Menu
Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Przejazd pojazdu nienormatywnego

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zawierający:
- nazwę (imię i nazwisko) i adres (nr telefonu) przedsiębiorcy oraz osoby wykonującej transport w jego imieniu;,
- termin oraz dokładny adres miejsca rozpoczęcia i zakończenia przejazdu;
- rodzaj ładunku i jego masę całkowitą,
- markę, typ, numer rejestracyjny, masę własną, dopuszczalną ładowność, liczbę osi pojazdu oraz liczbę kół na każdej osi (w przypadku zespołu pojazdów dane te podaje się odrębnie dla pojazdu silnikowego i przyczepy, w tym naczepy),
- wymiary i masę całkowitą pojazdu pojedynczego lub zespołu pojazdów z ładunkiem i bez,
- rozstaw osi oraz nacisk każdej osi pojazdu wraz z ładunkiem,
- schemat ułożenia ładunku na pojeździe.

Opłaty:
- Wysokość opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego ustala się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie opłat drogowych  (Dz. U. Nr 8, poz. 60).
 

Miejsce złożenia dokumentów
 Powiatowy Zarząd Dróg
, ul. Bolesława Chrobrego 27A, 73-200 Choszczno

Termin załatwiania spraw
-
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy
- Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie.


 
Podstawa prawna
1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1998r. w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. Nr 40, poz. 232 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie opłat drogowych (Dz. U. Nr 8, poz. 60).
3. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 44, poz. 432 z późn. zmianami).Autor dokumentu: Pluta Eugeniusz

Udostępnił:  Łukasz Kozakiewicz(2003-11-25 13:25:00)
Ostatnio zmodyfikował:  Łukasz Kozakiewicz(2003-11-26 09:00:49)

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2004-02-05 11:11:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Puczyńska
(2012-04-03 13:05:25)

 
liczba odwiedzin: 1115345

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X